Vedení jednoduchého účetnictví

Vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence) podává méně informací o hospodaření podniku a samotná jeho evidence je relativně jednodušší.

Jednoduché účetnictví neboli daňovou evidenci by měli vést podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku, což jsou fyzické osoby podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, pokud nevyužívají paušální odpočet výdajů z prokázaných příjmů a nepřekročili obrat 25 000 000 Kč.

Funkce jednoduchého účetnictví (daňové evidence)

 • Funkce evidenční - vedení jednoduchého účetnictví plní funkci evidenční (proto se jednoduché účetnictví nazývá též daňová evidence), jejímž hlavním úkolem je podání přehledu příjmů a výdajů, evidence stavu a pohybu majetku a závazků.
 • Funkce kontrolní - dává možnost kontrolovat hospodaření účetní jednotky.
 • Daňová funkce - poskytuje při vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence) podklady pro sestavení daňového přiznání.

Základní účetní kniha vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence)

Základní knihou pro vedení jednoduchého účetnictví je přehled o příjmech a výdajích, doplněný přehledem o majetku a závazcích.

Základní princip jednoduchého účetnictví (daňové evidence)

Základním pravidlem ve vedení jednoduchého účetnictví je sledování příjmů a výdajů.

Kontaktní formulář

Zásady vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence)

Vedení jednoduchého účetnictví se řídí několika zásadami, mezi které patří:

 • vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence) po celou dobu provozování podnikatelské činnosti
 • vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence) ručně nebo pomocí výpočetní techniky
 • účetní období je jeden kalendářní rok
 • vede se v peněžních jednotkách v české měně
 • doložení účetního případu účetním dokladem
 • povinnost inventarizace majetku a závazků
 • povinnost sestavovat výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích
 • musí být vedeno úplně, průkazně a správně

Časové rozlišení příjmů a výdajů není při vedení jednoduchého účetnictví uplatňováno!

Vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence) nezaznamenává časové rozlišení výdajů a příjmů. Položky, které nejsou uhrazeny fakticky, se tak přesunou do dalšího období.

Účetní doklad tvoří základ jednoduchého účetnictví (daňové evidence)

Účetní doklad je základnou pro fungování celého účetního systému. Kvantitativně je v celém systému nejpočetnějším prvkem. Musí obsahovat předepsané náležitosti, být průkazný a musí být zapsán v trvanlivé formě. Forma účetních dokladů závisí na každé účetní jednotce.

Kontrolní mechanismy jednoduchého účetnictví (daňové evidence)

Kontrola ve vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence) je poměrně omezená. Vedení jednoduchého účetnictví se tak stává náročné na pozornost a sebekontrolu účetní.

Inventarizace v jednoduchém účetnictví (daňové evidenci)

Jistým prvkem kontroly ve vedení jednoduchého účetnictví je inventarizace, která zjišťuje průkaznost účetnictví. Inventuruje se veškerý majetek a závazky firmy a porovnává se s jeho skutečným stavem. Plánovaná inventura se provádí jednou za rok, v mimořádných případech může být provedena dříve

Kontaktní formulář

Chcete více informací o vedení jednoduchého účetnictví?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně vedení účetnictví, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.


 

Doporučujeme:

Okna z firmy Uniwin

V sortimentu firmy Uniwin najdete tu největších nabídku oken. Proto neváhejte, navštivte náš web, www.uniwin.cz, protože si jistě i Vy vyberete. Okna z Čech jsou ty nejlepší.

Skvělé soukromé školky Praha 4

Soukromé školky Praha 4 jsou velmi žádané zejména díky své kvalitě a dostupnosti. Naše školka je určeně pro děti mezi jedním a sedmým rokem věku. Navštivte nás osobně a přesvědčte se sami, že Lupáček je pro Vaše dítě tou nejlepší volbou!