Účetnictví přípspěvkových organizací

Účetnictví příspěvkových organizací upravuje Zákon o rozpočtových pravidlech státu a Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterých jsou zřizovány příspěvkové organizace.

Vedení účetnictví příspěvkových organizací


Účetnictví příspěvkových organizací lze vést ve zjednodušeném či plném rozsahu. O tom, zda je účetnictví příspěvkových organizací vedeno ve zjednodušeném obsahu, rozhoduje zřizovatel organizace.

Předmět účetnictví příspěvkových organizací

Stejně jako tomu je u podnikatelských jednotek nebo u dalších typů organizací, účetnictví příspěvkových organizací musí poskytovat údaje, které věrně zachycují ekonomické jevy v organizaci a podávají tak včasné, věrohodné a správné informace o hospodaření.

Hospodářská činnost příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace mají možnost provozovat hospodářskou činnost, která nesmí souviset hlavní činností příspěvkové organizace a nesmí být financována z prostředků zřizovatele. Další podmínkou je, že zisky z hospodářské činnosti financují hlavní činnost organizace a vedení účetnictví hospodářské činnosti příspěvkové organizace je konáno odděleně. Způsob účtování příspěvkové organizace u hospodářské činnosti je shodný s účtováním v hlavní činnosti.

Zákon o účetnictví

Ve svém konání není cílem příspěvkových organizací dosahovat zisk, ale i přes to musí být vedení účetnictví příspěvkových organizací přesně tak, jak to stanoví Zákon o účetnictví.

Zákon o účetnictví stanoví podmínky pro potřeby státu, z nichž vyplývá povinnost příspěvkových organizací shromažďovat účetní záznamy a sestavovat účetní výkazy. O tuto problematiku se stará Ministerstvo financí, které mimo jiné spravuje účetnictví státu.

Kontaktní formulář

Chcete více informací o účetnictví příspěvkových organizací?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně vedení účetnictví, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.