Mzdový audit

Mzdový audit je interní prověrka mzdového účetnictví, které je předmětem kontroly vnějších orgánů - finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce, případně dalších organizací.

Proces mzdového auditu se zaměřuje na kontrolu správnosti:

 • výpočtů mezd – náhrad za dovolenou či překážek v práci,
 • evidence a proplácení náhrad mzdy při nemocenské,
 • vedení pracovně právní dokumentace – pracovní smlouvy, dohody, dovolené, atd.,
 • odvodů pojistného na zdravotní a sociální pojišťovny,
 • výpočet a odvod zálohy na daň, roční zúčtování, srážková daň,
 • vedení mzdových a evidenčních listů důchodového pojištění,
 • zákonné pojištění pracovních úrazů,
 • plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči ZP a OSSZ.

Cíl mzdového auditu

Cílem mzdového auditu je najít chyby a nesrovnalosti a poté učinit nápravná opatření, která povedou k odstranění zjistěných nedostatků a vyřešit je. Výsledek mzdového auditu je určen výhradně pro prověřovanou organizaci.

Výsledkem mzdového auditu je zpráva obsahující:

 • hodnocení stavu
 • nález
 • případně doporučení k nápravě zjištěných nesrovnalostí

Mzdový audit tak může snížit nebo dokonce odstranit sankce, ke kterým by mohlo dojít při pochybení ze strany vnější orgánů oprávněných ke kontrolám u mzdového účetnictví.

Kontaktní formulář

Chcete více informací o mzdovém auditu? Přemýšlíte o externím zpracování vaší mzdové agendy?

Obraťte se na nás! Pokud potřebujete jakékoliv informace o mzdovém účetnictví, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.