Mzdová agenda

Mzdová agenda a její zpracování je charakteristické ohromným množstvím procesů a vazeb, které musí být respektovány pro úspěšný výpočet mzdy. Mzdová agenda zahrnuje zadávání veškerých vstupních dat do systému, výpočet mezd a vypracování výstupních sestav.

Zpracování mzdové agendy

Mzdová agenda může být zpracována samotnou mzdovou účetní či externím subjektem specializujícím se na problém mezd, vedení mzdové agendy a její zpracování. Článek podniku zodpovědný za zpracování mzdové agendy potřebuje znát a získávat správná data, stejně tak musí umět práci s hodnotami z oblasti mezd správně použít.

Zákonné povinnosti mzdové agendy

Mezi povinnosti mzdové agendy, které je nutno dle zákona respektovat, patří :

  • Kompletní zpracování mezd
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí
  • Zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • Zpracování měsíčních přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny
  • Vyúčtování a odvod veškerých daní

Kompletní zpracování mezd

Mzdová agenda zahrnuje celkové zpracování mezd včetně výpočtu čisté, hrubé a superhrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění včetně daní. Každý zaměstnanec dostává měsíční výplatní pásku, která obsahuje základní údaje o podniku, zaměstnanci, mzdové údaje včetně veškerých osobních ohodnocení, zůstatků dovolené, penzijního připojištění apod.

Přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí

Součástí mzdové agendy je povinnost nahlásit každého nového zaměstnance na Správě sociálního zabezpečení a u jeho Zdravotní pojišťovny, čímž dává najevo, že za své zaměstnance bude hradit pojistné. Stejně tak je potřeba kontaktovat finanční úřad, popřípadě úřad práce.

Zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení

Evidenční listy důchodového zabezpečení mají povinnost vést zaměstnavatelé pro každého zaměstnance, který se účastní důchodového pojištění zaměstnanců. Evidenční list se podává vždy za kalendářní rok a to příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. Vedení evidenčních listů je běžnou součástí mzdové agendy a mzdového účetnictví.

Zpracování měsíčních přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny

Mzdová agenda má za úkol vypočítat výši zdravotního a sociálního pojištění a to pak pomocí mzdové účetní odvést příslušným orgánům. Sociální zabezpečení slouží k podpoře státní politiky zaměstnanosti a k výplatě současných důchodů. Zdravotní pojištění plní ochranou funkci při možné nemoci či úrazu.

Vyúčtování a odvod veškerých daní a srážek

Mzdová agenda zahrnuje povinnost daňových srážek z mezd zaměstnanců. Srážky stanovené zákonem jsou zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, platba sociálního a zdravotního pojistného. Tyto základní srážky se odečítají z hrubé mzdy, ostatní ze mzdy čisté. V případě nesplacených závazků vůči státu je předmětem mzdové agendy strhávat ony nedoplatky bez nutné dohody se zaměstnancem.

Mzdová agenda a druh pracovního poměru

Mzdová agenda je zpracovávána pro všechny druhy pracovního poměru, tzn. pro hlavní a vedlejší pracovní poměr, pro dohodu o provedení činnosti a pro dohodu o provedení práce.

Kontaktní formulář

Přemýšlíte o externím zpracování vaší mzdové agendy?

Obraťte se na nás!!! Pokud potřebujete jakékoliv informace o mzdovém účetnictví, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.