Mzda výpočet

To, jaká je výše mzdy, je sjednáno v každé smlouvě o pracovním poměru nebo minimálně je ujednán způsob stanovení její výše, který může být závislý na počtu odpracovaných hodin, provedených výkonech apod. Mzda a její výpočet byl v loňském roce poměrně žhavým tématem, který zajímal nejen samotné výdělečně-činné občany.

Mzda výpočet


Výše měsíční mzdy je stanovena pevnou částkou za odpracovaný měsíc, kdy se nebere v potaz počet pracovních dní nebo hodin v měsíci. Avšak neodpracované dny z důvodu nemoci nebo dovolené způsobují snížení mzdy . Státní svátky nebývají propláceny a to proto, že jsou již ve mzdě zahrnuty.

Hodinová mzda

Hodinová mzda se vypočítává za odpracované hodiny. Často se tato forma výpočtu mzdy uplatňuje u brigádníků ve formě dohody o provedení činnosti. U výpočtu hodinové mzdy se neberou ohledy na státní svátky či víkendy, hodinová mzda zůstává v tomto případě stejná. Výpočet mzdy se provede součtem odpracovaných hodin, ze kterého je následně odečteno zdravotní a sociální pojištění a daň.

Úkolová mzda


Úkolová mzda se vyvozuje od skutečně splněných výkonů, využívá se především ve výrobní sféře. Jako podklad slouží úkoly, které jsou různě časově náročné. Z nich se pak vyvozuje cena za jeden výkon, která slouží k výpočtu měsíční mzdy dle množství odpracovaných výkonů. Do výpočtu úkolové mzdy bývají započítávány i státní svátky.

Hrubá mzda


Hrubá mzda je částka peněz, která se skládá ze základní mzdy za daný měsíc, prémií, osobních ohodnocení a příplatků, odměn a náhrad mzdy.
Veškeré zmíněné položky bývají každý měsíc jiné a proto se výše hrubé mzdy může každý měsíc lišit. Veškeré položky jsou zaznamenány na výplatní pásce každého zaměstnance při zpracování mzdového účetnictví.

Nový výpočet mzdy

Výpočet mzdy se v loňském roce změnil a nyní platí následující postup:

  • K hrubé mzdě se připočte zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem.
  • Tím se získá výše superhrubé mzdy, která je zaokrouhlena na celé stovky směrem nahoru.
  • Od superhrubé mzdy je odečtena rovná daň ve výši 15 %, sleva na poplatníka a ostatní slevy.
  • Tím se získá výše čisté mzdy.

Chcete přesný výpočet mzdy? Využijte naši mzdovou kalkulačku !

Kontaktní formulář

Chcete více informací o výpočtu mzdy? Přemýšlíte o externím zpracování vaší mzdové agendy?

Obraťte se na nás!!! Pokud potřebujete jakékoliv informace o mzdovém účetnictví, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.