Výpočet daně

Náš daňový systém obsahuje sedm druhů daní, z nichž šest se vybírá aktivně. Je tedy nutné znát u každé daně její výpočet daně.

Definice daně a výpočtu daně

Daň je zákonem stanovená platba, vymáhaná státem od ekonomických subjektů, což jsou firmy a domácnosti. Daň je povinná a nenávratná platba a tvoří základní příjem státního rozpočtu. Proto je důležitý výpočet daně a poté její odvedení do státního rozpočtu.

Rozdělení daní

Daně se rozdělují na dvě skupiny - přímé a nepřímé. Účetnictví Praha 6 MF- Servis se zabývá výpočtem daně jak daní přímých tak daní nepřímých.

Nepřímé daně a jejich výpočet daně

Nepřímé daně jsou obsaženy v ceně zboží, služeb nebo statků.

Daň z přidané hodnoty a její výpočet daně

Prvním typem nepřímé daně je daň z přidané hodnoty (DPH). Je to univerzální daň, která se vybírá u nákupu jakéhokoli výrobku, takže tvoří část ceny.

V dnešní době má DPH dvě sazby, jejichž výše činí:

  • snížená sazba činí 10 %
  • zvýšená sazba činí 20 %

Spotřební daň a její výpočet daně

Druhým typem nepřímých daní je spotřební daň. Ta se vztahuje na vybrané výrobky, např. alkohol, tabákové výrobky, benzín a je dána ze zákona. Také u spotřební daně v poslední době dochází k jejímu neustálému zvyšování.

Přímé daně a jejich výpočet daně

Přímé daně a jejich výpočet daně závisí na příjmu či hospodářském výdělku.

Přímé daně mají několik druhů:

  • Daň z příjmu fyzických a právnických osob – pro její výpočet daně se vezme hrubá mzda bez sociálního a zdravotního pojištění, která se dále zdaní. Váš daňový poradce veškeré výpočty daní provede za vás!
  • Daň silniční – platí ji majitel vozidla, který je zároveň plátcem i poplatníkem. Předmětem daně jsou hlavně silniční vozidla využívaná k podnikatelské činnosti a z těch se odvíjí její výpočet daně.
  • Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí - tyto daně se platí při změně vlastnického práva nemovitostí. Jejich výpočet daně se odvíjí od ceny nemovitosti.
  • Daň z nemovitosti – plátce je zároveň poplatník i majitel nemovitosti. Platí se každoročně, pro její výpočet daně se měří zastavěná plocha a pozemek.

Proč nechat výpočet daně na odbornících?

Nebudete muset platit náklady spojené s interním účetním pracovníkem a jeho neustálým proškolováním, neboť neustále dochází k zásadním změnám v daňové správě a jejich výpočtu daní. Nemusíte vynakládat další finance za platbu jeho kanceláře, vybavení kanceláře, potřebnou odbornou literaturu, výplatu, dovolenou, nemocenskou nebo jiné výdaje se zaměstnancem spojené. Nechte veškerý daňový servis na našich odbornících.

Ručíme za správnost daní a jejich výpočtu daně

V naší účetní firmě MF - Servis jsou kvalifikovaní odborníci, kvalitní účetní programy a samozřejmě vstřícnost klientovi vyhovět. Samozřejmostí je, že ručíme za správnost všech výpočtů, dle dokladů předložených klientem.

O všechny tyto výše uvedené druhy daní se vám postaráme a správně provedeme výpočet daně.

Kontaktní formulář

Chcete více informací o výpočtu daní?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně daňového servisu , využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.