Daňové přiznání

Tato služba zahrnuje zpracování a podání všech druhů daňových přiznání. Počet poplatníků s více druhy příjmů se s rozvojem společnosti zvyšuje, proto využijte daňového servisu naší firmy Účetnictví Praha 6 MF-Servis, které mimo jiné obsahují i zpracování daňového přiznání dle vašich požadavků.

Druhy vyplnění daňového přiznání

Daňové přiznání lze vyplnit:

  • Na základě předložených dokladů od klienta - v tom případě firma nezkoumá úplnost a pravdivost přiložených údajů a odpovídá jen za údaje vyplněné na daňovém tiskopisu.
  • Na základě kontroly daňové evidence a účetnictví - poté je daňové přiznání vyplněno na základě zkontrolovaných údajů a v tomto případě zodpovídá za daňové přiznání firma v plném rozsahu.

Druhy daňových přiznání

  • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob,
  • Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty,
  • Daňové přiznání k dani spotřební,
  • Daňové přiznání k dani silniční,
  • Daňové přiznání k dani z nemovitostí,
  • Daňové přiznání k dani z převodu nemovitosti, k dani dědické, k dani darovací.

Daňové přiznání k dani z přímů fyzických osob

Pro někoho je daňové přiznání jednoduchou záležitostí, ale pro většinu lidí je naopak nepříjemností a noční můrou. Většinou si situaci komplikují poplatníci sami tím, že nechají daňové přiznání až na poslední chvíli (tedy na konec března, kdy je konečná lhůta pro podání daňového přiznání) nebo je to způsobeno nepořádností v dokladech během celého zdaňovacího období.

V případě využití služeb daňového poradce máte možnost využít odkladu podání daňového přiznání až na 30. června!

Proto využijte našich služeb, která obnáší vyplnění daňového přiznání podle vámi předložených dokladů a popřípadě i podání hotového daňového přiznání příslušnému finančnímu úřadu.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Pokud právnické osoby mají sídlo nebo místo vedení společnosti v České republice, musí zdanit příjmy plynoucí jak z tuzemska tak i ze zahraničí.

Daňové přiznání od MF-Servisu

Naše služby zahrnují vyplnění daňového přiznání podle vámi předložených dokladů nebo kompletní vedení účetnictví. V tomto případě je daňové přiznání samozřejmou službou!

Kontaktní formulář

Chcete více informací o daňovém přiznání?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně daňového servisu , využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.