Účetní audit

Za účetní audit se považuje ověřování vykazovaných skutečností, které souvisejí s podnikáním.

Nejčastěji se ověřují výsledky hospodaření podnikatelů pomocí podnikatelských výkazů, v tom případě se jedná o účetní audit účetní uzávěrky.

Povinnost ověření účetním auditorem

Některé podnikatelské subjekty mají povinnost ze zákona nechat si ověřit účetní závěrku auditorem.

Účetní závěrka akciových společností musí být povinně ověřena auditorem, pokud jsou splněna tato kritéria:

 • Bilanční suma převyšuje 40 milionů Kč)
 • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí více než 50
 • Roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 milionů Kč

Provedení účetního auditu

Účetní audit je možné provést několika způsoby. Důležitým faktorem je, kdo si účetní audit objednal. Pokud je účetní audit proveden z potřeb podniku, kontroluje se pravdivost, úplnost a správnost informací z účetní závěrky. Kladné prověření účetního auditu informuje o poctivých podnikatelských aktivitách podnikatele a zvyšuje věrohodnost firmy.

Kontaktní formulář

Proces účetního auditu

Vedení auditu se musí řídit směrnicemi, které účetní audit upravují.

Na území České republiky se jedná o směrnice Komory auditorů České republiky, z nichž vyplývá správný postup auditu:

 • Plánování auditu
 • Testování
 • Auditorská zpráva

Plánování auditu

Plánování auditu je závislé na charakteru jednotky a na tom, zda se účetní audit provádí poprvé nebo zda se jedná o audit opakovaný. Plánováním účetního auditu se rozumí získávání základních informací o podnikatelském subjektu a určení rizikovosti nesprávnosti údajů účetní závěrky.

Testování auditu

Testováním auditu se mají na mysli testy spolehlivosti a testy věcné správnosti. Hlavním smyslem testování je zkontrolovat, zda vnitřní kontrolní systém podnikatelského subjektu plní svou funkci správně.

Auditorská zpráva

Výsledek provedení účetního auditu je zaznamenán dokumentem – auditorskou zprávou, která je standardizovaná a veřejně přístupná. Auditor v něm zachycuje svůj názor na předloženou účetní závěrku. V mnohých případech slouží účetní zpráva jako významný podklad pro věřitele, kterými jsou banky a podobné instituce.

Auditorské služby pro naše klienty zajištujeme prostřednictvím našeho externího auditora

Další služby, které vám v rámci našich služeb nabízíme:

 • sledování termínů - upozorňování klientů na splatnost záloh a doplatků daní, vč. zpracování příkazů
 • podklady pro bankovní a jiné úvěry, leasingové smlouvy apod.
 • zpracování statistických výkazů
 • vypracování interních směrnic klientů
 • zasílání výstupů a sestav dle požadavků klienta elektronickou poštou

Kontaktní formulář

Chcete více informací o účetním auditu?

Pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně účetního auditu, využijte náš kontaktní formulář a my vám rádi vaše dotazy co nejdříve zodpovíme.